‘Catalan NASA’ heads into orbit as Catalonia’s tiny Enxaneta satellite raises its hand to space